Prawo a Rower

Znaki Drogowe ważne dla Rowerzystów: (aktualizacja - zaglądnij tu później!)

Znaki ostrzegawcze:

A-24
Rowerzyści

Znak ostrzega przed miejscem, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów. Umieszcza się go też przed przejazdem dla rowerzystów na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h lub przed przejazdem poza skrzyżowaniami, albo gdy przejazd może nie być widoczny odpowiednio wcześnie

Znaki nakazu:

C-13
droga dla rowerów

Znak nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerów.

C-13a
koniec drogi
dla rowerów

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

C-13 + C-16
droga dla pieszych i rowerów

Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów.

Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą,

C-13 + C-16
droga dla
pieszych i
rowerów
(ciąg pieszo-rowerowy)

Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów.

Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

W tym przypadku ruch pieszych odbywa się po lewej stronie drogi, a ruch rowerzystów po prawej.

C-13 + C-16
droga dla
pieszych i
rowerów
(ciąg pieszo-rowerowy)

Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów.

Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

W tym przypadku ruch pieszych odbywa się po lewej stronie drogi, a ruch rowerzystów po lewej.

C-16
droga dla
pieszych

Znak nakazuje pieszym korzystanie z drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego. Stosowany tam, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu pieszego, wyeliminowanie ruchu pojazdów zapewnia poprawę bezpieczeństwa.

Czasem bywa umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 "tabliczka, która wskazuje, że znak ten nie dotyczy rowerów jednośladowych".

C-16
koniec drogi
dla pieszych

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.

Znaki zakazu:

B-1
zakaz ruchu w obu kierunkach

Znak zakazuje ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki:

 • T-22 "tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych"
 • B-2
  zakaz wjazdu

  nak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.

  Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 "tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych" wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych, gdy jest dla nich wyznaczony pas ruchu.

  B-9
  zakaz wjazdu rowerów

  Znak zakazuje ruchu zarówno na jezdni i poboczu rowerów i wózków rowerowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami oraz tam, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów oznaczona znakiem C-13.

  B-11
  zakaz wjazdu wózków rowerowych

  Znak zakazuje ruchu rowerów wielośladowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie ruch tych pojazdów może powodować tamowanie ruchu.

  Znaki informacyjne:

  D-6a
  Przejazd dla rowerzystów

  Oznacza miejsce przeznaczone do przejazdu dla rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów oznaczonym znakiem poziomym P-11. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.

  D-6b
  Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

  Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania dla rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazd dla rowerzystów i przejazdem dla rowerzystów znajdującymi się obok siebie. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

  Znaki kierunku i miejscowości:

  E-12a
  drogowskaz
  do szlaku
  rowerowego

  Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

  Znaki uzupełniające:

  F-19
  pas ruchu dla określonych pojazdów

  Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.

  Tabliczki do znaków drogowych:

  T-22
  tabliczka wskazująca,
  że znak
  nie dotyczy
  rowerów
  jednośladowych

  Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych

  Stosowana do znaków zakazu:

 • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach,
 • B-2 zakaz wjazdu,
 • B-21 zakaz skręcania w lewo,
 • B-22 zakaz skręcania w prawo,
 • D-3 droga jednokierunkowa, gdy na drodze jednokierunkowej zastosowano kontrapas rowerowy.
 • C-16 droga tylko dla pieszych
 • Dodatkowe znaki szlaków rowerowych:

  R-1

  szlak rowerowy krajowy

  R-1a

  początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego

  A-1b

  zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego

  R-2

  szlak rowerowy międzynarodowy

  R-2a

  zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego

  R-3

  tablica szlaku rowerowego

  Znaki poziome:

  P-11
  przejazd dla rowerzystów

  Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.

  P-23
  przejazd dla rowerzystów

  Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.

  Sygnały świetlne:

  S-6

  sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów

  FAQ / Najczęstsze pytania Cykloturysty

  ....???..../b>

  - .....(!)....(!)....(!)........

  ....???..../b>

  - .....(!)....(!)....(!)........

  ....???..../b>

  - .....(!)....(!)....(!)........

  ....???..../b>

  - .....(!)....(!)....(!)........

  ....???..../b>

  - .....(!)....(!)....(!)........

  ....???..../b>

  - .....(!)....(!)....(!)........

  ....???..../b>

  - .....(!)....(!)....(!)........

  ....???..../b>

  - .....(!)....(!)....(!)........

  ....???..../b>

  - .....(!)....(!)....(!)........

  ....???..../b>

  - .....(!)....(!)....(!)........

  ....???..../b>

  - .....(!)....(!)....(!)........

  ....???..../b>

  - .....(!)....(!)....(!)........

  ....???..../b>

  - .....(!)....(!)....(!)........

  Dodaj odpowiedź

  Zapowiedzi Wydawnicze: