Regulaminy Odznak Turystycznych

(PL) Drodzy Cykloturyści przygotowaliśmy dla Was zbiór regulaminów turystycznych odznak (przydatnych w uprawianiu kwalifikowanej turystyki kolarskiej), które można zdobywać na terenie Polski, a w przypadku odznak KOP, także w krajach ościennych lub nawet w świecie.

Poszczególne regulaminy będą zamieszczane sukcesywnie, tuż po opracowaniu nowych form graficznych jak i tekstowych, wraz z tabelkami, z którymi mamy chwilowe problemy. Zatem musimy skorygować zgodność skryptów, aby się wszystko prawidłowo wyświetlało. Cierpliwości (Redakcja)KOT - Kolarska Odznaka Turystyczna

KOT Brązowa

KOT Srebrna

KOT Złota

KOT Za wytrwałość

PTKol.

Honorowy PTKol.

...

...


KOT - Kolarska Odznaka Turystyczna
Stopień KOT Liczba punktów Warunki ogólne
Mały brązowy 100 Punkty za udział w kolarskich imprezach turystycznych nie mogą być zdobywane w okresie dłuższym niż 24 miesiące.
Mały srebrny 400
Mały złoty 800 Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać również poza województwem, w którym zamieszkuje ubiegający się o odznakę.
Duży brązowy 1000 Zwiedzenie w Polsce: 1 parku narodowego i 5 obiektów krajoznawczych.
Duży srebrny 1200 Odbycie 2 wycieczek 6-dniowych, zwiedzenie w Polsce dalszych 3 parków narodowych i następnych 15 obiektów krajoznawczych.
Duży złoty 1500 Zwiedzenie w Polsce 5 kolejnych parków narodowych i dalszych 25 obiektów krajoznawczych.
Za wytrwałość 7 x 100 Może ją uzyskać turysta, który posiada dużą złotą KOT i przez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) zgromadził minimum 100 pkt. w każdym roku.

Pełny Regulamin KOT (!) >>> Pobierz Regulamin KOT (!)KOP - Kolarska Odznaka Pielgrzymia

KOT Popular.

KOP Br±zowa

KOP Srebrna

KOP Złota

D. Sr.

KOP D. Zł.

KOP

KOP

Kolarska Odznaka Pielgrzymia posiada 8 stopni.

Pełny Regulamin KOP (!) >>> Pobierz Regulamin KOP (!)Zbiór regulaminów odznak turystyki kolarskiej ustanowionych przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK (wkrótce działające linki)

Kolarska Odznaka Turystyczna

Regulamin odznaki (obowiązuje od 28 IV 2012 r.)
Referaty weryfikacyjne odznak turystyki kolarskiej PTTK
Wzór wypełniania "Książeczki wycieczek kolarskich" – str. 1
Wzór wypełniania "Książeczki wycieczek kolarskich" – str. 11 i nn.
Wytyczne w sprawie prowadzenia Księgi weryfikacyjnej KOT
Książeczka KOT
Regulamin odznaki (1 I 2008 – 27 IV 2012)
Regulamin odznaki (1 I 1976 – 31 XII 2007)

Kolarska Odznaka Pielgrzymia

Regulamin odznaki (obowiązuje od 28 IV 2012 r.)
Referaty weryfikacyjne Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej
Regulamin odznaki (17 V 2008 – 27 IV 2012)
Regulamin odznaki (15 VI 1991 – 16 V 2008)

Rajd Kolarski "Szlakami zamków w Polsce"

Regulamin odznaki (obowiązuje od 28 IV 2012 r.)
Załącznik do regulaminu – Wykaz zamków w Polsce
Regulamin odznaki (1 VI 1982 – 27 IV 2012)

Odznaka "Rajd kolarski PTTK dookoła Polski"

Regulamin odznaki (obowiązuje od 28 IV 2012 r.)
Regulamin odznaki (1 VII 1978 – 27 IV 2012)

Odznaka Rajdu Kolarskiego "Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411"

Regulamin odznaki (obowiązuje od 28 IV 2012 r.)
Regulamin odznaki (1 I 1985 – 27 IV 2012)

Ogólnopolska Kolarska Odznaka PTTK – Wiślana Trasa Rowerowa

Regulamin odznaki (obowiązuje od 1 I 2012 r.)
Załącznik do regulaminu odznaki – Wiślana Trasa Rowerowa
Uchwała nr 283/XVII/2011 ZG PTTK

Jubileuszowa Odznaka "60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK"

Regulamin odznaki (obowiązuje do 31 XII 2013 r.)
Uchwała nr 12/XVII/2012 Prezydium ZG PTTK

Odznaka UECT

Regulamin odznaki (obowiązuje od 1 VI 2017 r.)
Regulamin odznaki (1 I 2013 – 31 V 2017)

Zasady weryfikacji odznak turystyki kolarskiej PTTK
Wytyczne w sprawie statystyki odznak turystyki kolarskiej PTTK

Opracowanie: Red. Nacz. Lesław Dynak - Redakcja Cykloturysta

Reklama

Zapowiedzi Wydawnicze: